Nadzory inwestorskie

Pełnimy kompleksowy nadzór inwestorski nad całością procesów inwestycyjnych.

W ramach naszej oferty nadzorów inwestorskich:

Reprezentujemy:

 • inwestora na budowie oraz kontrolujemy zgodność jej realizacji z projektem i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kontrolujemy

 • jakość wykonywanych robót i użytych materiałów,
 • rozliczenia budowy.

Sprawdzamy i odbieramy:

 • roboty ulegające zakryciu, uczestniczymy w próbach i odbiorach technicznych urządzeń, instalacji oraz w odbiorze obiektu.

Potwierdzamy:

 • faktyczne wykonanie robót budowlanych i usuwanie wad.

Kompletujemy:

 • dokumenty niezbędne do odbioru budynku oraz uzyskania odbioru inwestycji.

Doradzamy:

 • inwestorowi w zagadnieniach technicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym.

Oferta prowadzenia nadzoru inwestorskiego  jest skierowana zarówno do klienta indywidualnego oraz firm i instytucji związanych z prowadzeniem inwestycyjnego procesu budowlanego.


Na koniec każdego miesiąca przedstawiamy Inwestorowi obszerny raport zawierający m. in.

 • informację na temat postępu prac (roboty zakończone oraz roboty wykonywanie w okresie sprawozdawczym)
 • wykaz usterek i nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli wykonywanych robót budowlanych
 • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i użytych materiałów budowlanych,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • zalecenia i polecenia wydane kierownikowi budowy oraz kierownikowi robót,
 • sprawdzenie postępu robót w odniesieniu do harmonogramu  i informowanie o opóźnieniach.

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystanie z niej oznacza ich akceptację. Dowiedz się więcej

Rozumiem